Welkom op TFRnet!


Het Tijdschrift voor Fiscaal Recht wordt sedert de jaargang 1999 uitgegeven door Lefebvre Sarrut Belgium NV / SA, in samenwerking met de VZW Fiskofoon.
De VZW Fiskofoon werd opgericht in 1979 met als belangrijkste doel de inhoudelijke samenstelling van het Tijdschrift voor Fiscaal recht. 
Vandaag verschijnt het tijdschrift twee keer per maand (uitgezonderd juli en augustus), zowel op papier als op deze website. Jaarlijks wordt ook een register gepubliceerd.
Het Tijdschrift voor Fiscaal Recht is uiterst volledig. Per jaargang verschijnen meer dan 1000 bladzijden. Het tijdschrift is onderverdeeld in verschillende rubrieken. 

Interesse?

Neem hier een abonnement op het Tijdschrijft voor Fiscaal Recht.

 

ABONNEER/Meer informatie

 

 

DOCTRINE

Elk nummer van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht bevat één of meerdere grondige fiscaalrechtelijke artikels. Deze artikels worden onderworpen aan peer review. Het tijdschrift is ook opgenomen op het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SWH).


COMMENTAAR BIJ FISCALE RECHTSPRAAK 

Daarnaast worden in elk nummer van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht recente vonnissen en arresten gepubliceerd telkens voorzien van een annotatie in het Nederlands of Frans door een specialist in de materie. De uitspraken worden opgenomen in de originele taal en worden voorafgegaan door tweetalige trefwoorden en samenvatting. Er worden ook vermeldenswaardige gerechtelijke uitspraken gepubliceerd zonder annotatie (enkel op de website).


VRIJ GESTELD, VOORGESTELD OF TERUGBLIK 

In elk nummer van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht  wordt onder de rubriek “Vrij Gesteld” een korte tekst gepubliceerd waarin een lid van de redactie of een gastauteur, een eigen mening, kritiek of commentaar geeft op een fiscaal item dat hem of haar is opgevallen. Van deze  rubriek bestaan twee varianten: een “Voor Gesteld” waarin een lid van de redactie of een gastauteur een voorstel doet tot wijziging van het fiscaal recht; en een “TerugBlik” waarin een lid van de redactie, van de suggestieraad of een gastauteur terugblikt op het nabije of verre verleden om de evolutie van het belastingrecht te schetsen, deze met persoonlijke beschouwingen te omringen en inzichten voor te dragen die voor de toekomst van belang kunnen zijn.


ANDERE RUBRIEKEN  

Ten slotte worden op regelmatige basis gepubliceerd:

  • overzichten van de rechtspraak van het Hof van Justitie (onder de rubriek “Actualiteiten van het Hof van Justitie”), afwisselend inzake directe en indirecte belastingen (vier keer per jaargang).
  • commentaren bij buitenlandse fiscale rechtspraak (onder de rubriek “Buitenlandse Fiscale Rechtspraak”) 
  • een samenvatting en de belangrijkste conclusies van een in het openbaar verdedigd fiscaal proefschrift (onder de rubriek “Doctorandus aan het woord”). 

PEER REVIEW

De doctrineartikels ondergaan een grondige peer review. De door de auteurs ingezonden teksten worden voor een eerste beoordeling voorgelegd aan de voltallige redactie doctrine. Nadat de tekst op de eerstvolgende redactievergadering is besproken, wordt een team aangesteld van reviewers (meestal leden van de redactie), die deskundig zijn in het deelgebied waarin het onderwerp van de bijdrage zich situeert. De kritische opmerkingen van deze personen worden door één verantwoordelijke verzameld en verwerkt in een leesrapport dat per ingezonden bijdrage wordt bijgehouden (voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot de redactiesecretaris). Indien de tekst op grond van dit leesrapport aanpassingen vereist of niet voor publicatie in aanmerking komt, wordt de auteur door de verantwoordelijk van het leesrapport of door de hoofdredacteur gecontacteerd. Indien de tekst ongewijzigd kan worden gepubliceerd, wordt de auteur verwittigd van de richtdatum van publicatie van de tekst.

 

Fiscaal Gezelschap

Sponsors van de TFR-prijs en medewerkers aan het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (waaronder annotatoren en auteurs van doctrine-artikelen) worden uitgenodigd op het Fiscaal Gezelschap dat twee keer per jaar wordt georganiseerd. Het is een besloten gezelschap voorbehouden aan genodigden. Ter gelegenheid van de bijeenkomsten van het Fiscaal Gezelschap wordt over fiscale onderwerpen gedebatteerd, is er de gelegenheid tot kennismaking met medewerkers van het tijdschrift of om contact te hebben met auteurs die een bijdrage voor het tijdschrift kunnen leveren. Tijdens de voorjaarszitting van het Fiscaal Gezelschap wordt de TFR-prijs uitgereikt. Het Fiscaal Gezelschap is uitgegroeid tot een gewaardeerd fiscaal evenement voor alle medewerkers aan het Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

 

Redactie

Hoofdredacteur
     Sylvie De Raedt

Em. Hoofdredacteur
     Hubert Dubois
     Luc Vanheeswijck

Redactie Doctrine
     Sylvie De Raedt
     Marc Dhaene
     Chantal Hendrickx
     Kris Heyrman
     Patrizia Macaluso
     Koen Morbée
     Wim Panis
     Anne Van de Vijver
     Jan Van Gompel
     Vincent Vercauteren

Redactie Jurisprudentie
     Myriam Ghyselen
     Johan Speecke
     Hans Symoens
     Dries Vandeputte

Redactie Hof van Justitie
     Margot Borghs
     Alain Claes
     Koen Morbée
     Wim Panis
     Ethel Puncher
     Kristof Verbeeck

Suggestieraad
     Rik Deblauwe
     Hubert Dubois
     Kris Gheysen
     Bernard Peeters
     Henri Vandebergh
     Luc Vanheeswijck

Medewerkers buitenlandse rechtspraak 
     Philippe Hinnekens, Alain Huyghe, Wim Panis, Bart Peeters, Natalie Reypens, Anne Van de Vijver, Marc Wauman o.l.v. Anne Van de Vijver

Annotatoren
     Hanna Aarab, Thierry Afschrift, Alexander Baert, Niels Bammens, Chloé Binnemans, Tom Bonne, Jasper Bossuyt, Justine Bouckaert, Linda Brosens, Hélène Casmans, Claude Chevalier, Andy Cools, Bart Coopman, Filip Debelva, Els De Brauwer, Tom De Clerck, Helena De Coninck, Miguel De Jonckheere, Mark Delboo, Sylvie De Raedt, Ilse De Troyer, Joris Deene, Wim Defoor, Mark Delanote, Niels Diepvens, Christophe Dillen, Ludo Dillen, Caroline Docclo, Felix Eerens, Julie Engelen, Joris Gebruers, Stéphane Gevers, Kris Gheysen, Philippe Heeren, Celine Hendrickx, Marthe Hendrickx, Luc Heylens, Werner Heyvaert, Sam Gommers, Elisabeth Kovacs, Sander Kramer, Nicolas Lauwers, Julie Leroy, Annemiek Lewandowski, Joris Luts, Charlotte Meskens, Evert Moonen, Frank Mortier, Hannelore Niesten, Aymeric Nollet, Julie Permeke, Denis-Emmanuel Philippe, Alice Pirlot, Stijn Plas, Nicole Plets, Michiel Pouillon, Annelies Renier, Jonas Riemslagh, Kristel Rossignol, Jan Sandra, Neil Simons, Rik Smet, Johan Speecke, Hans Symoens, Olivier Van Baelen, Dirk Van de Sijpe, Inge Van De Woesteyne, Anouk Van der Mast Jef Van Eyndhoven, Peter Van Eysendeyk, Steven Vancolen, Henri Vandebergh, Joke Vanden Branden, Caroline Vanderkerken Riet Vander Schelde, Emile Van Tongerloo, Vincent Vercauteren, Andy Verhaegen, Marc Wauman, Michelle Wilms, Pieter-Jan Wouters, Méhdi Zagheden

TFRnet
     Samenvattingen: Jarno Bourguignon, Stephanie Christiaens, Helena De Coninck, Liesbeth Saelen

Redactiesecretariaat
     Ruth Depraetere
     Lefebvre Sarrut Belgium NV / SA – Larcier – Elfjulistraat 39D, 9000 Gent – r.depraetere@larcier.com

Meer informatie

TFR is een uitgave van
     Lefebvre Sarrut Belgium NV / SA 
     Hoogstraat 139 - Loft 6, B-1000 Brussel

Verantwoordelijke uitgever
     Paul-Étienne Pimont - Lefebvre Sarrut Belgium NV / SA

Voor commerciële inlichtingen
     Herman Verleyen - Tel. +32 (0)9-269 97 96 - h.verleyen@larcier.com

Verzending en facturatie
     Lefebvre Sarrut Belgium NV / SA
     Hoogstraat 139/6, B-1000 Brussel
     Tel. 0800/39 067 (vanuit België) of +32 (0)2 548 07 13
     Fax 0800/39 068 (vanuit België) of +32 (0)2 548 07 14
     orders@larcier.com

Adreswijzigingen
     Gelieve het oud en nieuw adres over te maken met vermelding van de diverse abonnementen.

Auteursrechten
     De gegevens gepubliceerd in dit tijdschrift worden geëxploiteerd door Lefebvre Sarrut Belgium NV / SA.
     Wenst u delen of het geheel van deze publicatie onder welke vorm ook op te slaan of te reproduceren, dan kan dit slechts na uitdrukkelijke schriftelijke 
     toestemming van de uitgever.
     In de gerechtelijke uitspraken afgedrukt in dit tijdschrift worden schrijffouten in de oorspronkelijke tekst enkel rechtgezet als vaststaat dat de betekenis van
     de tekst door de verbetering niet wordt beïnvloed.
     Dit tijdschrift wordt gedrukt op papier dat op een milieuvriendelijke wijze is vervaardigd.

Vormgeving  
     punctilio.be